Att vara tillgänglig

Det gäller att ha rätt inställning till att vara tillgänglig. Idag har det nästan gått för långt när man ska vara tillgänglig alltid via nätet. Nästa alla, om vi uteslutet pensionärerna har tillgång till en mobil som är uppkopplad mot nätet. Man har där ett konto på ett socialt nätverk och uppdaterar sig hela tiden med kommentarer. Jag säger inte att det är fel, jag tror bara att man lurar sig med att man måste vara tillgänglig jämt och det blir en stressfaktor även om det är omedvetet. Vi måste själva bestämma.